Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zarządzenie Nr 14 w sprawie ustalenia Procedur: Odwiedzin Mieszkańca i Urlopowania Mieszkańca w czasie zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

ZARZĄDZENIE NR 14/2021

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

z dnia 24 maja 2021 r.

 

w sprawie ustalenia Procedur: Odwiedziny Mieszkańca w czasie zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i Urlopowania Mieszkańca  czasie zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

 

Na podstawie: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734), zaktualizowanych rekomendacji MRiPS, MZ i GIS dla domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w związku ze szczepieniami mieszkańców i pracowników tych placówek przeciwko COVID-19 z  dnia 19.05.2021, § 16 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 102/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 07 sierpnia 2019 r.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
zarządza, co następuje:
§ 1
  1. Ustala się Procedury: Odwiedziny Mieszkańca w czasie zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2 stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia i Urlopowania Mieszkańca w czasie zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.
  2. Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem procedur sprawuje Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego.
§ 2

Tracą moc Zarządzenia: nr 11/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 10 marca 2020r. w sprawie ograniczenia kontaktów zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem COVID-19 i nr 22/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Procedury Postępowania - Odwiedziny Mieszkańca w czasie zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                             

DYREKTOR

                                                    MGR MONIKA BILL


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Bill

Data wytworzenia:
24 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Matysek

Data publikacji:
22 wrz 2021, godz. 07:47

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Matysek

Data aktualizacji:
22 wrz 2021, godz. 07:47