Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zarządzenie Nr 16 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

ZARZĄDZENIE NR 16/2021

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

z dnia 15 lipca 2021r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

 

Na podstawie art. 104 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), § 16 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie stanowiącego załącznik do Uchwały nr 102/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 07 sierpnia 2019 r. oraz w uzgodnieniu z Międzyzakładową Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność”                         w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
zarządza, co następuje:
§ 1

Ustala się Regulamin Pracy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 9/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie (z późniejszymi zmianami).

§4

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2021r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                              

 

                                                           DYREKTOR

                                                   MGR MONIKA BILL


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Bill

Data wytworzenia:
15 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Matysek

Data publikacji:
22 wrz 2021, godz. 10:11

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Matysek

Data aktualizacji:
22 wrz 2021, godz. 10:19