144 Zarządzenie Nr 23 w sprawie wprowadzenia Indywidualnej Karty Rehabilitacji Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. | BIP - Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zarządzenie Nr 23 w sprawie wprowadzenia Indywidualnej Karty Rehabilitacji Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

ZARZĄDZENIE NR 23/2021

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

z dnia 16 grudnia 2021r.

w sprawie wprowadzenia ,,Indywidualnej Karty Rehabilitacji Mieszkańca” Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

 

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 250), § 11, § 12, § 16 pkt. 9 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 102/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 07 sierpnia 2019 r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

zarządza, co następuje:
§ 1

1. Wprowadza się ,,Indywidualną Kartę Rehabilitacji Mieszkańca” Domu Pomocy Społecznej       w Lubuczewie – prowadzoną w formie elektronicznej przez fizjoterapeutów i techników fizjoterapii, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2.,,Indywidualna Karta Rehabilitacji Mieszkańca” w ramowy – miesięczny sposób określa formę w jakiej realizowane są zajęcia z rehabilitacji, zabiegi rehabilitacyjne. Obejmuje swym zakresem zadania wyznaczone do realizacji z zakresu rehabilitacji społecznej i zajęć o charakterze rekreacyjnym i turystycznym,  zarówno ćwiczenia ogólnoustrojowe z użyciem sprzętu rehabilitacyjnego, a także o charakterze sportowym, poprawiającym sprawność i kondycję fizyczną Mieszkańców. Odnosi się do zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych jako wsparcie w procesie leczenia. Określa całokształt prowadzonej pracy z Mieszkańcem podczas całego dnia, realizującego przy tym założenia planu pracy.

3. Każdy Mieszkaniec posiada swój indywidualny folder w którym przechowywana jest ,,Indywidualna Karta Rehabilitacji Mieszkańca”, która w razie potrzeby może być drukowana w formie papierowej.

4. Pracownicy każdorazowo potwierdzają swoim podpisem wykonanie zajęć z Mieszkańcem.

5.,,Indywidualna Karta Rehabilitacji Mieszkańca” stanowi uzupełnienie do prowadzonego „Zeszytu zajęć z fizjoterapii”.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Medyczno-Rehabilitacyjnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2022r.

 

 

DYREKTOR

                                                                                               MGR MONIKA BILL

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Bill

Data wytworzenia:
27 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Matysek

Data publikacji:
27 sty 2022, godz. 07:50

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Matysek

Data aktualizacji:
27 sty 2022, godz. 07:50