Archiwalny BIP Kontrole zewnętrzne | Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

KONTROLE 2020

1.Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku  ( protokół do wglądu w sekretariacie DPS w Lubuczewie ).

 Sprawozdanie z kontroli zaleceń pokontrolnych nr SPO-III.1711.1.2019 z dnia 8.04.2019 r., przeprowadzonej w DPS w Lubuczewie.

KONTROLE 2019

1. Kontrola sposobu realizacji polityki kadrowo - płacowej - Starostwo Powiatowe (protokół do wglądu w sekretariacie DPS w Lubuczewie).

2. Kontrola stanu sanitarno - higienicznego obiektu, realizacji ustawy o ochronie przed skutkami palenia wyrobów tytoniowych i e - papierosów  - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku (protokół do wglądu w sekretariacie DPS w Lubuczewie).

3. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2018 - Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Gdańsk (protokół do wglądu w sekretariacie DPS w Lubuczewie).

4. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji, terminowości załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania praw osób przebywających w DPS - Sąd Okręgowy w Słupsku (protokół do wglądu w sekretariacie DPS w Lubuczewie).

 

KONTROLE 2018

1. W zakresie stanu sanitarno-higienicznegi obiektu - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku ( protokół do wglądu w sekretariacie DPS w Lubuczewie).

2. W zakresie sprawowania opieki nad mieszkańcami DPS w Lubuczewie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku (protokół do wglądu w sekretariacie DPS w Lubuczewie).

3. Kontrola doraźna -Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku (protokół do wglądu w sekretariacie DPS w Lubuczewie).

4. W zakresie bezpieczeństwa przeciw pożarowego - czynności kontrolno - rozpoznawcze - Komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku (protokół do wglądu w sekretariacie DPS w Lubuczewie).

5 .W zakresie organizacji pracy i funkcjonowania DPS w Lubuczewie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku (protokół do wglądu w sekretariacie DPS w Lubuczewie).

6. Kontrola sanitarna - Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (protokół do wglądu w sekretariacie DPS w Lubuczewie).

7. Audyt wewnętrzny - Starostwo Powiatowe (protokół do wglądu w sekretariacie DPS w Lubuczewie).

 

KONTROLE 2017

 

1. Sprawozdanie z kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w Doomu Pomocy Społecznej w Lubuczewie za 2015 i 2016 r.

sad_okregowy_wiz_462_4_17_R.pdf


Szczegóły pliku
Nazwa: sad_okregowy_wiz_462_4_17_R.pdf
Opis: sad_okregowy_wiz_462_4_17_R
Utworzono: 2017-03-29 14:34:35
Data dodania: 2017-04-18 11:35:00
Autor pliku: Halina Litka
Wprowadził/a: Szycko Radosław


Szczegóły pliku
Nazwa: sad_okregowy_wiz_462_4_17_R.pdf
Opis: sad_okregowy_wiz_462_4_17_R
Utworzono: 2017-03-29 14:34:35
Data dodania: 2017-04-18 11:35:00
Autor pliku: Halina Litka
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 


Szczegóły pliku
Nazwa: sad_okregowy_wiz_462_4_17_R.pdf
Opis: sad_okregowy_wiz_462_4_17_R
Utworzono: 2017-03-29 14:34:35
Data dodania: 2017-04-18 11:35:00
Autor pliku: Halina Litka
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 


Szczegóły pliku
Nazwa: sad_okregowy_wiz_462_4_17_R.pdf
Opis: sad_okregowy_wiz_462_4_17_R
Utworzono: 2017-03-29 14:34:35
Data dodania: 2017-04-18 11:35:00
Autor pliku: Halina Litka
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 


Szczegóły pliku
Nazwa: sad_okregowy_wiz_462_4_17_R.pdf
Opis: sad_okregowy_wiz_462_4_17_R
Utworzono: 2017-03-29 14:34:35
Data dodania: 2017-04-18 11:35:00
Autor pliku: Halina Litka
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Protokół z kontroli problemowej NR OHK..9022.5.8.2017.DS.AS

KONTROLA SANEPID OHK.9022.5.8.2017.DS.AS.pdf


Szczegóły pliku
Nazwa: KONTROLA SANEPID OHK.9022.5.8.2017.DS.AS.pdf
Opis: KONTROLA SANEPID OHK.9022.5.8.2017.DS.AS
Utworzono: 2017-04-05 12:30:00
Data dodania: 2017-04-18 09:22:44
Autor pliku: ALINA SIŁAKOWSKA
Wprowadził/a: Szycko Radosław


Szczegóły pliku
Nazwa: KONTROLA SANEPID OHK.9022.5.8.2017.DS.AS.pdf
Opis: KONTROLA SANEPID OHK.9022.5.8.2017.DS.AS
Utworzono: 2017-04-05 12:30:00
Data dodania: 2017-04-18 09:22:44
Autor pliku: ALINA SIŁAKOWSKA
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 


Szczegóły pliku
Nazwa: KONTROLA SANEPID OHK.9022.5.8.2017.DS.AS.pdf
Opis: KONTROLA SANEPID OHK.9022.5.8.2017.DS.AS
Utworzono: 2017-04-05 12:30:00
Data dodania: 2017-04-18 09:22:44
Autor pliku: ALINA SIŁAKOWSKA
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 


Szczegóły pliku
Nazwa: KONTROLA SANEPID OHK.9022.5.8.2017.DS.AS.pdf
Opis: KONTROLA SANEPID OHK.9022.5.8.2017.DS.AS
Utworzono: 2017-04-05 12:30:00
Data dodania: 2017-04-18 09:22:44
Autor pliku: ALINA SIŁAKOWSKA
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 


Szczegóły pliku
Nazwa: KONTROLA SANEPID OHK.9022.5.8.2017.DS.AS.pdf
Opis: KONTROLA SANEPID OHK.9022.5.8.2017.DS.AS
Utworzono: 2017-04-05 12:30:00
Data dodania: 2017-04-18 09:22:44
Autor pliku: ALINA SIŁAKOWSKA
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie - podatek VAT

kontrola_VAT_2017.pdf


Szczegóły pliku
Nazwa: kontrola_VAT_2017.pdf
Opis: kontrola VAT 2017
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-07-31 11:58:42
Autor pliku: Jadwiga Janicka
Wprowadził/a: Szycko Radosław


Szczegóły pliku
Nazwa: kontrola_VAT_2017.pdf
Opis: kontrola VAT 2017
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-07-31 11:58:42
Autor pliku: Jadwiga Janicka
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 


Szczegóły pliku
Nazwa: kontrola_VAT_2017.pdf
Opis: kontrola VAT 2017
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-07-31 11:58:42
Autor pliku: Jadwiga Janicka
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 


Szczegóły pliku
Nazwa: kontrola_VAT_2017.pdf
Opis: kontrola VAT 2017
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-07-31 11:58:42
Autor pliku: Jadwiga Janicka
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 


Szczegóły pliku
Nazwa: kontrola_VAT_2017.pdf
Opis: kontrola VAT 2017
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-07-31 11:58:42
Autor pliku: Jadwiga Janicka
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLE 2016

 

4. Protokół z kontroli problemowej PS- IV.431.2.7.2016 8.07.2016

Protokół

PS-IV.431.2.7.2016_DPS Lubuczewo - protokół-bip

3. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie przez PCPR w Słupsku 11.05.2016 wyłaczono z publikacji art. 5 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej

2. Protokół Kontroli Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdański z dnia 15.04.2016

Protokół

1. Protokół z kontroli opracowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego procedur wynagradzania i premiowania pracowników wedle obowiązujących przepisów prawa i ich realizacja w 2015 roku

Protokół

protokol_procedur_wynagradzania_2015

 

KONTROLE 2015

 

4. Protokół z kontroli prawidłowości prowadzenia akt osobowych oraz naliczania płac przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie w 2014 roku

Protokół

Zalecenia pokontrolne

3. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 23.11.2015 przez PCPR w Słupsku

Dokumentacja z kontroli

2. Protokół Kontroli Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdański z dnia 13.04.2015

Dokumentacja z kontroli

1. Sprawozdanie z kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznym przebywających w Domach Pomocy Społecznej z dnia 9 lutego 2015

Dokumentacja z kontroli

 

KONTROLE 2014

4. Kontrola doraźna przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 19 i 27 maja 2014 - wyłaczono z publikacji art. 5 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej

3.  Dokumentacja kontroli przerowadzona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 25.04.2014

Dokumentacja z kontroli

2.  Kontrola problemowa przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w dniu 11 marca 2014

Dokumentacja z kontroli

1. Dokumentacja kontroli przerowadzona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 09.04.2014

Dokumentacja z kontroli

 

KONTROLE 2013

2.  Dokumentacja kontroli problemowej przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Słupsku w dniach 22-23 pażdziernika 2013 r.

Dokumenty z kontroli

1. Dokumentacja kontroli przerowadzona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 15.04.2013

Dokumentacja z kontroli

 

KONTROLE 2012

9. Dokumentacja kontroli przerowadzona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 03.07.2012

Dokumentacja z kontroli 

8. Kontrola doraźna przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 14 sierpnia 2012 - wyłaczono z publikacji art. 5 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej

7 Kontrola doraźna przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 14 sierpnia 2012 - wyłaczono z publikacji art. 5 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej

6. Dokumentacja kontroli przerowadzona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 24.04.2012

Dokumentacja z kontroli.

5. Dokumentacja kontroli problemowej przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Słupsku w dniach 14-16 marzec 2012 r.

Dokumentacja z kontroli.

Wystapienie pokontrolne.

4. Dokumentacja kontroli przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  w Słupsku w dniach 13 marca 2012- 26 marca 2012

Dokumentacja z kontroli.

3. Dokumentacja kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w DPS Lubuczewo za rok 2012 przeprowadzona przez Sąd Rejonowy w Słupsku w dniu 12 marca 2012

Dokumentacja z kontroli.

2. Dokumentacja kontroli przerowadzona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 23.01.2012

Dokumentacja z kontroli.

1. Dokumentacja kontroli Wydziału Polityki Społecznej Wojewody Pomorskiego z dnia 10.01.2012

Dokumentacja z kontroli.

 

KONTROLE 2011

3. Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Sąd Okręgowy w Słupsku

Dokumentacja z kontroli.

2. Dokumentacja kontroli Wydziłału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku w dniach 27 czerwiec - 30 czerwiec 2011

Dokumentacja z kontroli

1. Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 17.01.2011

Dokumentacja z kontroli.

Archiwalny BIP