Archiwalny BIP Zamówienia do 30.000 Euro | Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

UWAGA: 
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony BIP dokumentację zapytań ofertowych to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na rok 2021

termin składania ofert - 07.12.2020r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty - dostawa oleju opałowego w 2021r.

Zapytanie ofertowe - dostawa oleju opałowego w 2021r

Formularz ofertowy - dostawa oleju opałowego w 2021r.

Wzór umowy - dostawa oleju opałowego w 2021r.

 

Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w I kwartale 2021r.

termin składania ofert - 02.12.2020r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty - dostawy warzyw i owoców w I kw. 2021r.

Zapytanie ofertowe - dostawa warzyw i owoców I kw. 2021r.

Formularz ofertowy - dostawa warzyw i owoców

Załącznik do oferty - dostawa warzyw i owoców

Wzór umowy - dostawa warzyw i owoców

 

Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy artykułów chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w roku 2021

termin składania ofert - 01.12.2020r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty - dostawy artykułów chemicznych w 2021r.

Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów chemicznych w 2021r.

Formularz ofertowy Zadanie Nr 1 i 2 - dostawa artykułów chemicznych

Załącznik Nr 1 - Zadanie Nr 1 - dostawa artykułów chemicznych

Załącznik Nr 1 - Zadanie Nr 2 - dostawa artykułów chemicznych

Wzór umowy - dostawa artykułów chemicznych

 

Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy wędlin i przetworów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w roku 2021

termin składania ofert - 30.11.2020r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty - dostawa wędlin w 2021r.

Zapytanie ofertowe - dostawa wędlin i przetworów mięsnych

Formularz ofertowy - dostawa wędlin i przetworów mięsnych

Załącznik do oferty - dostawa wędlin i przetworów mięsnych

Wzór umowy - dostawa wędlin i przetworów mięsnych

 

Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w roku 2021

termin składania ofert - 30.11.2020r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty - dostawa pieczywa w 2021r.

Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa w 2021r.

Formularz ofertowy - dostawa pieczywa

Załącznik do oferty - dostawa pieczywa

Wzór umowy - dostawa pieczywa

 

Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w roku 2021

termin składania ofert - 30.11.2020r. godz.9.00

 

Protokół z wyboru oferty - dostawa mrożonek w 2021r.

Zapytanie ofertowe - dostawa mrożonek w 2020r.

Formularz ofertowy - dostawa mrożonek

Załącznik do oferty - dostawa mrożonek

Wzór umowy - dostawa mrożonek

 

Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy mięsa drobiowego i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w roku 2021

termin składania ofert - 30.11.2020r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty - dostawa drobiu w 2021r.

Zapytanie ofertowe - dostawa drobiu w 2021r.

Formularz ofertowy - dostawa drobiu

Załącznik do oferty - dostawa drobiu

Wzór umowy - dostawa drobiu

 

Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w roku 2021

termin składania ofert - 30.11.2020r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty - dostawa art.spożywczych w 2021r.

Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych w 2021r.

Formularz ofertowy- dostawa artykułów spożywczych

Załącznik do oferty - dostawa artykułów spożywczych

Wzór umowy - dostawa artykułów spożywczych

 

Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy nabiału do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w roku 2021

termin składania ofert - 30.11.2020r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty - dostawa nabiału w 2021r.

Zapytanie ofertowe - dostawa nabiału w 2021r.

Formularz ofertowy - dostawa nabiału

Załącznik do oferty - dostawa nabiału

Wzór umowy - dostawa nabiału

 

Zapytanie ofertowe -sukcesywne  dostawy mięsa wieprzowego i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w roku 2021

termin składania ofert - 30.11.2020r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty - dostawa mięsa w 2021r.

Zapytanie ofertowe - dostawa mięsa w 2021r.

Formularz ofertowy - dostawa mięsa

Załącznik do oferty - dostawa mięsa

Wzór umowy - dostawa mięsa

 

 

Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich

termin składania ofert - 25.09.2020r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty

Zapytanie ofertowe - dostawa samochodu

Formularz ofertowy - dostawa samochodu

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe - dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w IV kwartale 2020r.

termin składania ofert - 23.09.2020r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty - dostawa warzyw i owoców

Zapytanie ofertowe- dostawa warzyw i owoców

Formularz ofertowy - dostawa warzyw i owoców

Załącznik do oferty - dostawa warzyw i owoców

Wzór umowy - dostawa warzyw i owoców

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe - zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich

termin składania ofert - 15.09.2020r. godz.9.00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w III kwartale 2020r.

termin składania ofert - 23.06.2020r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty

Zapytanie ofertowe - dostawa warzyw i owoców w III kw.2020r.

Formularz ofertowy - dostawa warzyw i owoców w III kw. 2020r.

Załącznik do oferty - dostawa warzyw i owoców w III kw. 2020r.

Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w II kwartale 2020r.

termin składania ofert - 23.03.2020r. godz.9.00

 

Protokół z wyboru oferty.

Zapytanie ofertowe - dostawa warzyw i owoców w II kw.2020r.

Formularz ofertowy - dostawa warzyw i owoców w II kw. 2020r.

Załącznik do oferty - dostawa warzyw i owoców w II kw. 2020r.

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

termin składania ofert- 03.02.2020r. godz. 9.00

Protokół z wyboru oferty

Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów chemicznych

Formularz ofertowy - Zadanie Nr 1 lub Zadanie Nr 2

Załącznik do oferty - Zadanie Nr 1

Załącznik do oferty -Zadanie Nr 2

Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe - dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

termin składania ofert - 18.12.2019r. godz.9.00

 

Protokół z wyboru oferty.

Zapytanie ofertowe dostawa warzyw i owoców

Oferta dostawa warzyw i owoców

Załącznik do oferty - dostawa warzyw i owoców

Wzór umowy dostawa warzyw i owoców

 

 

Zapytanie ofertowe - dostawa nabiału do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w 2020r.

termin składania ofert - 12.12.2019r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty.

Zapytanie ofertowe dostawa nabiału

Oferta dostawa nabiału

Załącznik do oferty dostawa nabiału

Wzór umowy dostawa nabiału

Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w 2020r.

termin składania ofert - 12.12.2019r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty.

Zapytanie ofertowe dostawa artykułów spożywczych

Oferta dostawa artykułów spożywczych

Załącznik do oferty dostawa artykułów spożywczych

Wzór umowy dostawa artykułów spożywczych

Zapytanie ofertowe - dostawa mięsa wieprzowego do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w 2020r.

termin składania ofert - 12.12.2019r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty.

Zapytanie ofertowe dostawa mięsa wieprzowego

Oferta dostawa mięsa wieprzowego

Załącznik do oferty dostawa mięsa wieprzowego

Wzór umowy dostawa mięsa wieprzowego

Zapytanie ofertowe - dostawa drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w 2020r.

termin składania ofert - 12.12.2019r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty.

Zapytanie ofertowe dostawa drobiu

Oferta dostawa drobiu

Załącznik do oferty dostawa drobiu

Wzór umowy dostawa drobiu

Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w 2020r.

termin składania ofert - 12.12.2019r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty

Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa

Oferta dostawa pieczywa

Załącznik do oferty dostawa pieczywa

Wzór umowy dostawa pieczywa

Zapytanie ofertowe - dostawa mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w 2020r.

termin składania ofert - 12.12.2019r. godz.9.00

Protokół z wyboru oferty.

Zapytanie ofertowe - dostawa mrożonek

Oferta dostawa mrożonek

Załącznik do oferty - dostawa mrożonek

Wzór umowy - dostawa mrożonek

Zapytanie ofertowe - dostawa wędlin i przetworów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w 2020r.

termin składania ofert - 12.12.2019r. godz.9.00

 

Protokół z wyboru oferty.

Zapytanie ofertowe - dostawa wędlin

Oferta dostawa wędlin

Załącznik do oferty - dostawa wędlin

Wzór umowy - dostawa wędlin

 

Zapytanie ofertowe - roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej - roboty budowlane w DPS Lubuczewo

Zapytanie ofertowe

Zał.Nr 1- Formularz ofertowy Zadanie Nr 1

Zał.Nr 2 - Formularz ofertowy Zadanie Nr 2

Zał.Nr 3- Przedmiar robót Zadanie Nr 1

Zał. Nr 4 - Przedmiar robót Zadanie Nr 2

Zał. Nr 5 - Wzór umowy

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę środków utrzymania czystości i higieny; środków dezynfekcyjnych do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Protokół z rozeznania cenowego dostawa chemii

Wzór umowy dostawa chemii, ze zmianami zapisów (par.3 ust.2, par.6 ust.2, par.8 ust.3 i 5)

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa środków czystości

Formularz ofertowy - dostawa środków czystości

Wzór umowy - dostawa środków czystości

 

 


 

 

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 30.000 EURO    

Archiwalny BIP