Archiwalny BIP Obowiązek informacyjny | Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

       

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

ZGODNIE Z

ART. 24.1 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

( DZ. U. z 2016 r., poz .922)

 

Adres siedziby: Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk

Administrator Danych Osobowych: Dyrektor Magdalena Kanios -Kuśmira

Inspektor Ochrony Danych osobowych: Piotr Piątak

Cel zbierania danych: Zbieranie, utrwalanie, przetwarzanie, udostępnianie, usuwanie i pozyskiwanie danych osobowych mieszkańców dla celów statutowych Domu Pomocy Społecznej w  Lubuczewie

Prawo dostępu: Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej lub jego opiekun prawny ma prawo do wglądu w dane osobowe gromadzone w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Podstawa prawna zbierania danych: Art. 100 oraz art. 68a Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.  (Dz. U. 2016 r. poz. 930)

Archiwalny BIP