Archiwalny BIP efektywność eneretyczna | Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016, poz. 831), jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej, którymi są: 

  1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji lub ich modernizacja;
  4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
  5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

 

O stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego powinna informować na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

W roku 2019 wykonano następujące zadania:

- nabyto urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energi elektrycznej oraz niskimi kosztami eksploatacji,

- wymianiono wyeksploatowane urządzenia, na charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.

- sukcesywnie wymieniano oświetlenie na energooszczedne,

- wykonano serwis kotła olejowego.

 

W roku 2018 wykonano następujące zadania:

- nabyto urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energi elektrycznej oraz niskimi kosztami eksploatacji,

- wymianiono wyeksploatowane urządzenia, na charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.

- sukcesywnie wymieniano oświetlenie na energooszczedne,

- wykonano serwis kotła olejowego.

 

W roku 2017 wykonano następujące zadania:

- nabyto urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energi elektrycznej oraz niskimi kosztami eksploatacji,

- wymianiono wyeksploatowane urządzenia, na charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.

- sukcesywnie wymieniano oświetlenie na energooszczedne,

- wykonano serwis kotła olejowego.

 

W roku 2016 wykonano następujące zadania:

- nabyto urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energi elektrycznej oraz niskimi kosztami eksploatacji,

- wymianiono wyeksploatowane urządzenia, na charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.

- sukcesywnie wymieniano oświetlenie na energooszczedne,

- wykonano kontrole systemu ogrzewania,

- wykonano serwis kotła olejowego.

 

AUDYT ENERGETYCZNY DPS LUBUCZEWO


Szczegóły pliku
Nazwa: audyt__energetyczny_dpslubuczewo.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-03-16 11:32:14
Autor pliku: Mieczysław Drwięga
Wprowadził/a: Szycko Radosław


Szczegóły pliku
Nazwa: audyt__energetyczny_dpslubuczewo.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-03-16 11:32:14
Autor pliku: Mieczysław Drwięga
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 

 

 

Archiwalny BIP