Archiwalny BIP Informacje nieudostępnione | Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w BIP

 
 Informacje  publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji  
Publicznej, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.
Informacja  publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, 
jest udostępiana w  formie ustnej lub pisemnie bez pisemnego wniosku.   
 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE
LUBUCZEWO 29A
76-200 SŁUPSK

 
lub na email: biuro@dpslubuczewo.pl

Osoby odpowiedzialne do udzielania informacji publicznej:
1. Jolanta Kossobucka-Krauze - sprawy gospodarcze 

   tel. 598462630 w. 37

 2. Lidia Dalecka, Joanna Pliszka - sprawy mieszkańców 

 

tel. 598462630 w. 49

 

3. Małgorzata Matysek - sprawy kadrowe, organizacyjne

tel. 598462630 

 

4. Głowacka Aleksandra - sprawy księgowe

tel. 598462630 w. 34

 


Wniosek o udostępnienie danych publicznych

 

 

podstawa prawna  art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

 

o dostępie do informacji publicznej 
( Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1764 )
Archiwalny BIP