Archiwalny BIP Majątek | Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Majatek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Wartość mienia Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie wg stanu na 31.12.2019r.

Plan wydatków i dochodów 2020

 

Plan wydatków i dochodów 2019 ( pobierz dokument )


Plan wydatków i dochodów 2018 ( pobierz dokument)

 

Plan wydatków 2017 ( pobierz dokument )

Plan dochodów 2017 ( pobierz dokument )

 

Plan wydatków 2016 ( pobierz dokument

Plan dochodów 2016 ( pobierz dokument )

 

Plan wydatków 2015 ( pobierz dokument

Plan dochodów 2015 ( pobierz dokument )

budżet 31.12.2014 ( pobierz dokument )


Stan netto na 31.12.2012 r. 7.026.432,95 ( pobierz dokument )

Plan dochodów na 2013 ( pobierz dokument )

Plan wydatków na 2013 ( pobierz dokument )

 

Informacja dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie dot. umorzeń niepodatkowych naleźności budżetowych ( pobierz dokument )

 

Archiwalny BIP