Archiwalny BIP Podstawa prawna działania | Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie działa na podstawie:

Decyzji PS-IV.9423.2.8.2011 z dnia 23 stycznia 2012 roku załącznik 1 , 2, 3

Decyzji nr 08/2006 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku załącznik 1, 2 

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego nr 102/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku.

Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie  (pobierz plik )
Uchwała Nr XV/142/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dn. 27.03.2012 r pobierz plik

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017 poz. 1769),

Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017 poz. 882),

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016 poz. 814),

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938),

Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2017 poz. 2077),

Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902),

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2014 poz. 1786),

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. 2012, poz. 964 z poźn. zmianami )


i innych przepisów dotyczących domów pomocy społecznej.

Archiwalny BIP