68 Zarządzenie Nr 7 w sprawie zmiany Zarządzenia 4/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 16 stycznia 2018 w sprawie zasad rachunkowości Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie | BIP - Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zarządzenie Nr 7 w sprawie zmiany Zarządzenia 4/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 16 stycznia 2018 w sprawie zasad rachunkowości Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

ZARZADZENIE NR 7/2021

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

z dnia 17 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia 4/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w sprawie zasad rachunkowości Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Na podstawie:  art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj.Dz. U. z 2020, poz. 342 z późn. zm.)  oraz § 16 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie stanowiącego załącznik do Uchwałą nr 102/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
zarządza, co następuje:
§1

W  Zarządzeniu Nr 4/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 16 stycznia 2018 w sprawie zasad rachunkowości zmienia się załącznik Nr 2, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Pozostałe punkty Zarządzenia Nr 4/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 16 stycznia 2018 roku pozostają bez zmian.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 17 marca 2021 roku.

 

 

 

                                                                                              DYREKTOR

                                                                                      MGR MONIKA BILL


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Bill

Data wytworzenia:
15 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Matysek

Data publikacji:
15 kwi 2021, godz. 08:26

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Matysek

Data aktualizacji:
03 lut 2022, godz. 10:07