Archiwalny BIP DOM POMOCY SPOŁECZNIEJ W LUBUCZEWIE | Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

LUBUCZEWO 29A
76-200 SŁUPSK


tel./fax: (059) 846-26-30

GSM 784506962

NIP 8392752028
REGON 771477825

Dom Pomocy Społecznej czynny całą dobę.

Administracja czynna od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 112 osób przewlekle psychicznie chorych.


Sekretariat:

e-mail: biuro@dpslubuczewo.pl

Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny:

opieka@dpslubuczewo.pl

 Dział Administracyjno-Gospodarczy:

gospodarczy@dpslubuczewo.pl

Księgowość:

ksiegowosc@dpslubuczewo.pl


www.dpslubuczewo.pl

Informujemy,

że z dniem 1 stycznia 2017 r., w związku z centralizacją zasad rozliczeń podatku

od towaru i usług przez Powiat Słupski i jego jednostki budżetowe wystawiane faktury powinny zawierać następujące dane: 

Powiat Słupski 
ul. Szarych Szeregów 14 
76-200 Słupsk 
NIP: 839-25-87-150 

Dom Pomocy Społecznej

w Lubuczewie

Lubuczewo 29A

76-200 Słupsk

UWAGA!!

Informujemy, że od 2 lipca 2018 roku bankiem obsługującym budżet Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie jest
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Bank BGZ BNP Paribas SA, 76-200 Slupsk, Pl. Zwycięstwa 2

Rachunek bieżący wydatków           45 1600 1462 1873 7354 3000 0001

Rachunek  dochodów                        18 1600 1462 1873 7354 3000 0002

Rachunek  ZFŚS                                 88 1600 1462 1873 7354 3000 0003

Rachunek  sum depozytowych          61 1600 1462 1873 7354 3000 0004

 

 

 

głuchoniemy

 

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z DPS, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w DPS poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:

1. wiadomości e-mail na adres:

biuro@dpslubuczewo.pl

2. faksu na numer: 59 84-62-630

 

Archiwalny BIP